Om

MAARIT BLADH

 

 

Professionell Karriär/jobbcoach

Nybrotornen Invest AB

 

Idag arbetar jag som en framgångsrik jobb- och karriärcoach och är anställd på Nybrotornen Invest AB. Jag har många års erfarenhet utav näringslivet samt marknadsföring, både i Sverige och i andra länder. Jag har bland annat arbetat som VD, försäljningschef, produktutbildare och egenföretagare.

 

Under de senaste åren har jag etablerat ett samarbete med Nacka Kommun för långtidsarbetslösa som har behov av jobbcoaching. Många av de kunder jag har hjälpt är ensamma i Stockholm utan kontakter och de flesta av kunderna är födda utomlands med ett annat språk än svenska som modersmål. Eftersom att jag pratar spanska, engelska, finska, franska och tyska har jag lätt för att kommunicera med kunder på de språken.

 

Jag arbetar även med ungdomar som har hoppat av gymnasiet och medverkar som extraresurs för Nynäshamn Kommun med EU-projektet Unga Nynäs som drivs inom ramen för Samordningsförbundet Östra Södertörn och Arbetsförmedlingen.

 

Under tiden som jag har arbetat som jobbcoach har jag även varit med och coachat i specifika uppdrag med privata kunder. Mina kunder har bl.a. kommit från försvarsmakten, TV4 samt några av Sveriges elitidrottare inom handboll, basketboll m.m. Vissa av kunderna som jag har coachat har jobbat inom politik och haft arbetsgivare som; Europeiska Unionen, olika forskningsinstitut i länder som Kina eller USA. Jag har även coachat kunder som har jobbat inom finansvärlden på bland annat Engelska och Schweiziska banker och dessa kunder har varit en extra stor utmaning att rekrytera in till den svenska arbetsmarknaden.

 

Jag har medverkat på stora mässor som arbetssökande har kunnat besöka och där de fått hjälp på plats. Besök gärna www.bazar.nu och www.stockholmwork.se för att läsa mer om mässorna.

 

Jag har goda kontakter inom Stockholms ledande nätverksgrupper som; Arndts, Solna Vikings, Tyresö företagarnätverk och UN Nation Sverige vilket hjälper många av mina kunder att skapa värdefulla kontakter och nya arbetsmöjligheter.

 

 

 

Följande uppdragsgivare samarbetar jag med idag;

 

www.nacka.se

 

Jobbcoaching med långtidsarbetslösa som har behov av en professionell jobbcoach. Många kunder är ensamma i Stockholm utan kontakter och flesta av kunderna är utlandsfödda med ett annat språk som hemspråk. Jag coachar på spanska, engelska, finska, franska och tyska språket.

 

www.nynashamn.se

www.samordningsforbundetostrasodertorn.se

 

Jag arbetar även med ungdomar som har hoppat av gymnasiet och medverkar som en special resurs för EU- projektet drivs inom ramen för Unga Nynäs med Samordningsförbundet Östra Södertörn och Arbetsförmedlingen.

 

www.nackavarmdo.se

 

Nacka Business trainee program för utlandsfödda akademiker som söker jobb eller trainee plats med hjälp av professionellt jobb/karriärcoachning.

 

www.dieselverkstaden.se

 

Kärriärcoaching/rådgivning på NAV, som är ett nätverk och möteplats för samhällsutveckling, innvoation samt lärande.

 

www.xlnt.se

 

Jag är underlevernatör för Xlnt Search AB som är specialister på rekrytering samt headhunting i Sverige.